dissabte, 17 de desembre de 2016

CONCURS “ESCRIU LA LLETRA DE LA CANÇÓ”

AMPLIAT EL TERMINI FINS 
AL 17 DE FEBRER!!


Bases del concurs “Escriu la lletra de la cançó”, dins del projecte d’innovació “Música per a la igualtat. Recuperem i fomentem referents femenins a través de la música moderna”.

1- PARTICIPANTS:
El concurs està dirigit a TOT l’alumnat de l’IES Càrcer.

2- CARACTERÍSTIQUES:
Els participants compondran una cançó que tindrà les següents característiques:
a.       L’obra ha de ser original (de l’alumne) i inèdita.
b.      Podrà escriure’s en valencià, castellà, anglés, francés.
c.       Els treballs es presentaran obligatòriament MANUSCRITS i amb bona lletra.
d.      Haurà de tindre una mètrica i una rima identificables.
e.      S’adaptarà a l’estructura típica de la cançó popular:
-          Constarà d’una tornada (“estribillo”);
-          Tindrà almenys dues estrofes;
-          Podran combinar-s’hi també fragments de rap.
f.        La temàtica girarà al voltant de la recuperació i visibilitat de dones que hagen sigut importants en qualsevol àmbit: història, ciència i investigació, literatura, arts, música...
Podrà parlar de diferents dones, d’una sola dona o dels avanços, èxits o assoliments que han aconseguit.
On podeu trobar més informació sobre DONES CÈLEBRES A TOTS ELS ÀMBITS?
-          A les notícies. Tots els dies apareixen informacions relacionades.
-          A les biblioteques, consultant treballs de dones de renom. A la biblioteca del centre tenim el llibre “Mujeres” d’Isabel Ruiz Ruiz, on es poden consultar breus biografies sobre 18 dones rellevants.
-          Al blog “Música per a la igualtat”, www.musicaxalaigualtat.blogspot.com , on podreu consultar el treball de recerca realitzat per l’alumnat d’FPB-2.
-          A pàgines web com:

g.       Podeu trobar informació sobre COM ESCRIURE CANÇONS a les següents pàgines web o als vostres professors (de música, de llengües...):

3- PLIQUES:
Necessàriament s'ha de signar el treball amb pseudònim o lema. El nom, cognoms i curs de l’alumne o alumna  han d'anar dins d'un sobre tancat i, a fora, s'hi consignarà el pseudònim o lema amb el qual s'hagi signat el treball.
Es poden presentar treballs en grup, però, en qualsevol cas, el premi serà el mateix que si és individual.

4- PRESENTACIÓ DELS TREBALLS:
Els treballs s'han de presentar per registre d’entrada a Secretaria i seran puntuats positivament a l’assignatura corresponent. El dia límit és el dilluns, 27 de gener de 2017.

5- JURAT:
El veredicte del jurat serà inapel·lable. El jurat es reserva el dret de declarar els premis deserts si així ho aconsella la poca qualitat dels treballs presentats. El sistema emprat pel jurat és el de votació secreta. El jurat està facultat per resoldre qualsevol imprevist que puga sorgir.

6- VEREDICTE I REPARTIMENT DELS PREMIS:
El veredicte es farà públic al llarg del mes de febrer i el lliurament dels premis, durant les Jornades Culturals.
PREMI ABSOLUT. MILLOR LLETRA DE CANÇÓ
§  Premi: un altaveu bluetooth i diploma.

MENCIÓ A. TORNADA MÉS ORIGINAL
§  Premi: uns auriculars i diploma.

MENCIÓ B.  TÍTOL MÉS ORIGINAL
§  Premi: dues entrades de cine i diploma.

MENCIÓ C: MILLOR PRESENTACIÓ I CAL·LIGRAFIA
§  Premi: dues entrades de cine i diploma.

MENCIÓ D: MILLOR CANÇÓ DE PRIMER CICLE
§  Premi: dues entrades de cine i diploma.

MENCIÓ E: MILLOR CANÇÓ DE SEGON CICLE I FPB
§  Premi: dues entrades de cine i diploma.

7- NOTES:
El jurat i el grup que du endavant el projecte “Música per a la igualtat” es reserven el dret d’utilitzar totes les lletres presentades en funció de les necessitats del projecte. És a dir, que es poden combinar lletres de diferents autors o utilitzar frases de diferents treballs en la composició de una nova cançó, una nova estrofa, una nova tornada etc.
El fet de concursar implica l'acceptació d'aquestes bases.